(PREVIEW)
CATRINEL CATANĂ (RO)
12.10.2012 / 17:00 / WASP

RO PLATFORM

ABSOLUTE FALL

Coregrafie și interpretare / Choreography and performance: Catrinel Catană
Producție / Production: 4Culture
Cu sprijinul / With the support of: Workspace Brussels, Jardin d’Europe, Programul Cultura al Uniunii Europene, WASP – Working Art Space & Production

„Uită-te la mine / doar uită-te la mine fără să respiri / trupul meu vrea să stăm împreună / Încă îmi simt corpul / Părul îmi acoperă fața / poți dovedi că ești în viață?/ Pot să fiu din nou copil / aici și aici / puțin câte puțin / pas cu pas / luptând cu concretul în înțelesul abstractului / de fapt, nu suntem deloc singuri/ deblochează spațiul / înghite spațiul..“ ( „Poem”, Catrinel Catană)

“Look at me/ just look without breathing / my body wants to stay together / I still feel my body / The hair is all over my face / can you prove you are alive? / I can be a child again / here and here / little by little / step by step/ fighting with concrete in the meaning of abstract / actually we are not alone at all/ unlock the space / swallow the space.. “ (“Poem”, Catrinel Catană)