SERGIU MATIȘ & VLAICU GOLCEA (RO/DE)
13.10.2012 / 22:00 / WASP

DUET (40′)

Concept / Concept: Sergiu Matiș & Vlaicu Golcea
Interpretare / Performance: Sergiu Matiș (dans/dance), Vlaicu Golcea (muzică/music)
O producție realizată în cadrul / Produced during: Festivalul Moving Romania (08.09-15.09.2011 Potsdam, Germany); Eveniment organizat de / Organized by: Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului, fabrik Potsdam & Institutul Cultural Român Berlin; Proiect finanțat de / Funded by: Centrul Național al Dansului București & Robert Bosch Stiftung

În Duet, înconjurați de microfoane, difuzoare și instrumente, performerii se confruntă cu o întrebare esențială: muzica este cea care face dansul posibil sau poate fi și invers? Sergiu Matiș și Vlaicu Golcea parcurg etapele tensiunii creatoare cu mult umor, realizând un spectacol de entertainment inteligent și extrem de viu.

In Duet, surrounded by microphones, speakers and instruments, the performers are confrunted with an imperative question: is music the one making dance possible or can things happen the other way around? Dancer Sergiu Matiș and musician Vlaicu Golcea go step by step through the creative tension, with a lot of humour, accomplishing an intelligent and extremely lively entertainment show.