PAUL DUNCA & KRASSEN KRASTEV (RO/BG)
11.10.2012 / 21:00 / WASP

RO PLATFORM

TEST_A_MENTAL (45′)

Concept, interpretare / Concept, performance: Paul Duncă & Krassen Krastev
Costume / Costumes: Diana Bobina & Katia Guzun, Fe[Male]
Proiect realizat cu sprijinul / Project produced with the support of: the Gabriela Tudor Foundation, Bucharest, in the frame of the E-MOTIONAL Bodies & Cities programme / ArtistNe(s)t residencies, Bacău, Romania 2011 and premiered at Volksroom, Bruxelles, Belgium (December 2011).

„Aurul este adeseori folosit ca o metaforă pentru starea vizionară și paradisiacă, în timp ce aripile sunt asociate cu abilitatea nelimitată de a călători între tărâmuri, ori stau pentru bunătatea divină și protecție.” (Stanislav Grof – „Books of the Dead”)
O speculație pură despre o stare care nu se aseamănă cu nimic din ce am experimentat în viața asta, dar pe care oamenii au încercat să o descrie cum au putut mai bine cu ajutorul limbajului pe care îl folosesc.

“Gold is often used as a metaphor for the visionary and paradisiac state, while wings denote unlimited ability to travel between realms, or else divine kindness and protectiveness.”
(Stanislav Grof – “Books of the Dead”)
A pure speculation about a state unlike anything we can experience in this life, but which people have tried to describe as best they can with the language they have.