EDUARD GABIA & Justin (RO)
08.10.2012 – 14.10.2012 / 14:00 – 21:00 / WASP
PREMIERĂ / PREMIERE

RO PLATFORM

UNDE ESTE ELEFANTUL?

Un cadru propus de Eduard Gabia / A show proposed by Eduard Gabia & Justin
Coproducție / Co-production: 4Culture & WASP

Unde este elefantul? te invită la o călătorie într-un climat protejat pentru a trăi, o vreme, în alte contexte și convenții. Un laborator (performativ) între realitate și percepție. Punctul de plecare este renumita fabulă indiană „Orbii şi elefantul”. Şase persoane oarbe întâlnesc diferite părţi ale unui elefant. Fiecare dintre ele creează propria versiune a realităţii pe baza experienţele sale limitate şi de perspectivă.

Where is the elephant? – invites you to a journey in a safe environment to live for a while, in other contexts and conventions. A (performative) laboratory between reality and perception.
The starting point is the famous Indian fable: “Blind and elephant.” Six blind persons meet different parts of an elephant. Each of them creates her own version of reality based on her limited experience and perspective.