Eszter

for English, please scroll down

▪️ 13.10.2019 // WASP Working Art Space and Production // 19:30 – 22:00
Eszter Salamon în colaborare cu Marilena Preda-Sânc: Monument 0.8: Manifestations
Dans contemporan / Contemporary Dance
Aftertalk: Eszter Salamon, Marilena Preda-Sânc & invitați / guests
Intrarea liberă / Free entrance

Manifestations este un colaj de reprezentații performative, vizuale și sonore, care animă un spațiu emancipator prin împletirea urmelor din istoria românească a feminismului, a gesturilor artistice și a perspectivelor feminine în istoria picturii și muzicii tradiționale. Acest spectacol coral destabilizează nu numai părerile dominante despre istorie, ci și barierele construite pentru a separa expresii artistice, culturi, națiuni și identități. Pe măsură ce piesa creează un spațiu de memorie trans-istoric și transdisciplinar, o nouă ecologie a relaționalității ia viață printr-o țesătură hibridă de mișcări politice și coregrafice, generând o nouă matrice poetică.
Perfomance-ul a căutat întotdeauna să unească arta și viața. Cum și de ce este important să abordăm istoria marginalizată a feminismului în contextul românesc și est-european – la periferia conștiinței noastre istorice colective?

MONUMENT 0.8: Manifestations

Concept și direcție artistică: Eszter Salamon
Colaborare artistică: Marilena Preda Sânc
Dezvoltat împreună cu și interpretat de: Salka Ardal Rosengren, Mădălina Dan, Flavia Giurgiu, Corina Mitrovici, Judith State, Ágnes Enyedi
Lumini: Sylvie Garot
Direcție tehnică: Rima Ben Brahim
Asistent de proiect: Liza Baliasnaja
Antrenor vocal: Elena Gheorghe
Cercetare: Valentina Iancu
Producție: Studio E.S / Elodie Perrin, WASP Studios

Comisionat de: Europalia România (Bruxelles), Andreea Capitanescu (curator)
Co-produs de: Europalia România (Bruxelles), Institutul Cultural Român, Kaaitheater
Susținut de: Life Long Burning / Programul Europa Creativă al Uniunii Europene
Partener: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București
Mulțumiri speciale Liei Perjovschi, pentru desenele și cercetarea „Feminismul românesc”, Oliviei Nițis, Oanei Băluță, Mariei Balabaș
Studio E.S. este susținut de DRAC Ile de France

Eszter Salamon este o artistă și interpretă care locuiește și lucrează în Paris, Berlin și Bruxelles. Din 2001, creează lucrări solo și colective ce au fost prezentate în spații și festivaluri destinate artei spectacolului din întreaga lume, inclusiv Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, Festival dʼAutomne, Avignon Festival, Ruhrtriennale, Holland Festival, The Kitchen New York, HU Berlin, Berlin Documentary Forum, Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater Brussels, Tanzquartier Wien, Kampnagel Hamburg, steirischer herbst, Dance Triennale Tokyo, Manchester International Festival, Nanterre-Amandiers, FTA Montreal.

Este frecvent invitată să își prezinte lucrările în muzee, inclusiv MoMa, Witte de With, Fondation Cartier, Serralves, Museum der Moderne Salzburg, Akademie der Künste Berlin, Museo Reina Sofia. Expoziția sa, Eszter Salamon 1949, a fost prezentată în 2015 la Jeu de Paume ca parte din proiectul ›Satellite‹, curatoriat de Nataša Petrešin-Bachelez.

Opera lui Eszter Salamon are în centrul său coregrafia utilizată ca mijloc de navigare între diferite suporturi media, precum sunet, text, voce, imagine, mișcări corporale și acțiuni. În 2014, a inițiat o serie de lucrări ce explorează atât noțiunea de monument, cât și practica speculării asupra modului în care istoria e creată.

Eszter Salamon este artist în rezidență la Teatrul Nanterre-Amandiers. Este laureată a Premiului Evens Art 2019.

Marilena Preda Sânc este o artistă interdisciplinară, prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București. Din 1980, lucrările sale au fost prezentate la nivel internațional, în muzee, festivaluri, conferințe, simpozioane, spații expoziționale și galerii.

Integrând formele tradiționale de artă și new media, operele ei vizualizează și investighează corpul / mintea / sufletul / comportamentul în raport cu natura și spațiul social / politic și reprezentativ. Opera sa explorează problematica feminismului ca gen / vârstă și femeia ca lider într-o notă eco-feministă.

Și-a expus lucrările artistice în numeroase expoziții naționale și internaționale, festivaluri și a luat parte la rezidențe (Kulturkontakt Vienna, Franklin Furnace, N.Y.). Videoclipurile, picturile, desenele, instalațiile și intervențiile sale în fotografie se află în muzee sau colecții private, precum: Muzeul Național de Artă Contemporană, București MNAC; Arhitekturni Muzej Ljubljana; Kunsthalle, Nürnberg; Albertina Art Collections, Vienna.

Credit fotografie: Lia Perjovschi

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production Studios

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

EN

MONUMENT 0.8: Manifestations, by Eszter Salamon, in collaboration with Marilena Preda Sânc // Contemporary Dance
Aftertalk: Eszter Salamon, Marilena Preda-Sânc & guests

Manifestations is a performative, visual and sound collage that animates an emancipatory space by interweaving traces of the Romanian history of feminism, artistic gestures and female perspectives in the history of painting and traditional music. This choral performance destabilizes not only dominant views on history, but also borders that were built to separate artistic expressions, cultures, nations and identities. As the piece carves out a trans-historical and trans-disciplinary space of memory, a new ecology of relationality appears through a hybrid fabric of political and choreographic movements, creating a new poetic matrix.

Performance art has always sought to unite art and life. How and why is it important to address the marginalized history of feminism in the Romanian and Eastern European context – on the periphery of our collective historical consciousness?

MONUMENT 0.8: Manifestations

Concept and artistic direction: Eszter Salamon
Artistic collaboration: Marilena Preda Sanc
Developed with and performed by: Salka Ardal Rosengren, Madalina Dan, Flavia Giurgiu, Corina Mitrovici, Judith State, Ágnes Enyedi
Lights: Sylvie Garot
Technical direction: Rima Ben Brahim
Project assistant: Liza Baliasnaja
Vocal coach: Elena Gheorghe
Research: Valentina Iancu
Production: Studio E.S. / Elodie Perrin, WASP Studios

Commissioned by: Europalia Romania (Brussels), Andreea Capitanescu (curator)
Co-produced by: Europalia Romania (Brussels), Romanian Cultural Institute, Kaaitheater
Supported by: Life Long Burning / Creative Europe Programme of The European Union.
Partner: Balassi Institute Bucharest
Special thanks to Lia Perjovschi for her drawing and research «Romanian feminism», Olivia Nitis, Oana Baluta, Maria Balabas
Studio E.S. is supported by the DRAC Ile de France

Eszter Salamon is an artist and performer who lives and works between Paris, Berlin and Brussels. Since 2001, she has been creating solo and group works that have been presented in performing arts venues and festivals throughout the world including Centre Pompidou, Centre Pompidou Metz, Festival dʼAutomne, Avignon Festival, Ruhrtriennale, Holland Festival, The Kitchen New York, HAU Berlin, Berlin Documentary Forum, Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater Brussels, Tanzquartier Wien, Kampnagel Hamburg, steirischer herbst, Dance Triennale Tokyo, Manchester International Festival, Nanterre-Amandiers, FTA Montreal.

She is frequently invited to present her work in museums, including MoMa, Witte de With, Fondation Cartier, Serralves, Museum der Moderne Salzburg, Akademie der Künste Berlin, Museo Reina Sofia. Her exhibition Eszter Salamon 1949 was presented in 2015 at Jeu de Paume as part of ›Satellite‹ curated by Nataša Petrešin-Bachelez.

Eszter Salamonʼs work revolves around choreography employed as a means of navigating between different media such as sound, text, voice, image, bodily movements and actions. In 2014, she started a series of works exploring both the notion of monument and the practice of speculating on history making.

Eszter Salamon is artist-in-residence at Théâtre Nanterre-Amandiers. She is the laureate of the Evens Art Prize 2019.

Marilena Preda Sanc is an interdisciplinary artist, Professor at National University of Arts in Bucharest. From 1980 her work has been presented internationally at museums, festivals, conferences, symposiums, broadcast venues and galleries.

Integrating the traditional forms of art and the new media arts, her art works visualize and investigate the body / mind / soul / behavior in relation to nature and social / political and representational space. Her art work explores the feminism problematic as gender / ageism and woman as leader in an eco-feminism key.

She exhibited her art work in many national and international exhibitions, festivals and took part in residencies (Kulturkontakt Vienna, Franklin Furnace, N.Y.). Her videos, paintings, drawings, installations, interventions on photography are in museums or private collections such as: The National Museum of Contemporary Art, Bucharest MNAC; Arhitekturni Muzej Ljubljana; Kunsthalle, Nürnberg; Albertina Art Collections, Vienna.

Photo Credit: Lia Perjovschi

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios

Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

 

Author Description

admin

Join the Conversation