Butterfly effect Elena Copuzeanu (Romania)

Butterfly effect Elena Copuzeanu (Romania)
13.10.2017 / 19:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
Concept, text și coregrafie: Elena Copuzeanu.
În alcătuirea textelor sunt povestiri autobiografice de Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela Graur şi altii. Producție: eXplore festival, 4Culture Association & WASP Studios
With the support of Life Long Burning project, Culture Programme of the European Union.
Durata: 45 minute.
EN
In Butterfly effect, I decided to bring personal autobiographical elements to the stage, but to hide them among the equally personal elements of my friends who have agreed to donate their stories to this show. The events that change our paths of life become a common property (good for the whole community) almost without realizing. We participate indirectly but no less decisively in the transformation of the destiny of those next to us. We modify and remodel the interior or exterior relief according to the presence, energy and posture of our bodies. Together we become structure, material and relief (ground surface configuration) that is constantly changing. Together we are both storytellers and counterfeiters of our own destiny.
Graduating from the Bucharest Art Academy, Fine Art Major, Elena Copuzeanu proved to be a right choice for achieving a Master degree in Multimedia and Conceptual Art – Maastricht, under the supervision of Lawrence Weiner, accredited artist/art professor.
Out of all the areas of performing arts, which got to be explored through various workshops, Elena focused and prioritized the Dance experience and the definition of a personal choreographic language. In her last projects, the spectator is confronted with the bringing into the scene of her brutal, frustrating autobiographical elements. She is quizzing (interrogating)  the convention that separates the personal space from the stage and / or the public space. She involves witnesses in the artistic act, and they become an active part of the performances.
Other forms of artistry for Elena Copuzeanu’s imagination outlet are intertwined with fashion and mural art. Examples of hand-painted textiles – garments or tapestries – can be found in personal collections in Bucharest and New York; murals can be seen in private space in Brussels and art-works in the form of paintings are present in the Contemporary Art National Museum in Bucharest and private collections in New York.
RO
În Butterfly effect am decis să aduc în scenă elemente autobiografice personale, dar pe care să le ascund printre elementele la fel de personale ale prietenilor mei care au consimțit să- şi doneze poveştile acestui spectacol. Evenimentele care ne schimbă traseele vieții devin un bun comun aproape fără să ne dăm seama. Participăm indirect dar nu mai puțin hotărâtor la transformarea destinelor celor de lângă noi. Modificăm şi remodelăm relieful interior sau exterior în funcție de prezența, energia şi postura corpurilor noastre. Împreună alcătuim o materie şi relief care se modifică permanent. Împreună suntem povestitori  dar şi falsificatori ai propriilor destine.
Dupa ce a absolvit Academia de Arte Bucureşti – secția pictură, si un Master în Multimedia şi Artă Conceptuală la Maastricht sub îndrumarea artistului Lawrence Weiner, Elena Copuzeanu câştigă experiență în dramaturgie  şi coregrafie prin participarea  la numeroase workshop-uri. Experimentează conjuncția şi sinteza mai multor arii performative ulterior focusându-se prioritar asupra dansului şi definirii unui limbaj coregrafic personal. În proiectele sale  recente spectatorul e confruntat cu aducerea în scena a elementelor autobiografice brute, fruste. Ea chestionează convenția care separă spațiul  personal de cel scenic sau/ şi de spațiul public. Colateral acestor demersuri, inițiază  proiecte şi in cadrul designului vestimentar sau al picturii murale. Articole de vestimentație pictate de mâna artistei, devenind piese unice, pot fi intilnite în colecțiile de fashion ale protipendadei bucureştene şi new-yorkeze;  are lucrări de graffiti  în spații private din Bruxelles, şi lucrari de pictură şi desen în colecțiile Muzeului Național de Artă Contemporană Bucureşti şi colecții private din NY.

Author Description

admin

Join the Conversation