Digital Technology* Mårten Spångberg (Suedia)

DT-press-1-new

RO

06.10.2018 / 20:00
Performance / 80 min
WASP Working Art Space and Production / White box

Cu participarea și realizat de: Mårten Spångberg
Film realizat de: James Benning
Cu sprijinul Consiliului de Artă din Suedia, Comitetului de Granturi pentru Arte din Suedia
Co-producător: MDT Stockholm, PAF

Nu îmi doresc să știu despre ce e vorba. O călătorie scurtă pe care o fac împreună cu audiența. Probabil că împreună putem citi printre rânduri și avansa prin mișcări mici de dans, câteva obiecte care prind viață în compania mea. Este ca și cum vorbim despre o carte pe care cu toții am citit-o demult și din care ne amintim diferite lucruri, care acum sunt reînviate în fața noastră, dar pe care le simțim mai mult în interior. Și există, de asemenea, un film destul de lent. Un film – ca o piesă în sine – a cărui prezență seamănă cu un televizor lăsat aprins, fără sunet. Îmi plac televizoarele care se află undeva fără ca nimeni să se uite la ele. Îmi imaginez că acesta este momentul în care un TV se simte cu adevărat bine, când apreciază imaginile și secvențele pentru ceea ce reprezintă, și nu pentru ce arată.

Am un prieten care se numește Juan Dominquez. Este un nume care curge frumos, iar în final mâncăm înghețată fără să vorbim prea mult. Este atât de plăcut, să te bucuri de ceva bun în liniște. Dacă aveți răbdare o vreme, s-ar putea să apară pur și simplu.

Acum șapte ani, o călătorie a început. O aventură pornită pentru a studia viața secretă a obiectelor. Se schimbă oare textura timpului prin simplul fapt că trăim în apropierea obiectelor – nu ca unelte sau suveniruri, nu ca animale de companie sau substitut pentru cei la care ținem, ci pur și simplu ca obiecte, doar obiecte? Este mai mult decât spectacol, doar că s-a dezvoltat destul de timid în ultima vreme.

Obiectele se retrag.

Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, viitorul său scade, secundă cu secundă. La un moment dat, trecutul ajunge din urmă viitorul. A trăi cu credința că viitorul cuiva este în spate înseamnă a face față singurătății.

Tehnologie Digitală este o meditație în compania obiectelor, o alimentare cu impresii care ajunge la final și în punctul acela suntem. Și nu e nimic special, bine?” (Mårten Spångberg)

Mårten Spångberg este un coregraf suedez care trăiește și lucrează la Bruxelles și Stockholm. Activitatea sa se concentrează pe coregrafie, ca o practică extinsă, lucru pe care l-a abordat prin practica experimentală într-o varietate de formate și expresii. Este activ pe scenă ca performer și creator din 1994, iar din 1999 își creează propriile coregrafii, de la solo-uri la lucrări de mare amploare prezentate în turnee internaționale. În cadrul Festivalului Internațional, Spångberg a colaborat cu arhitectul Tor Lindstrand, implicându-se în coregrafia socială și extinsă. Din 1996 până în 2005, a organizat și curatoriat festivaluri internaționale și din Suedia, iar în 2006 a inițiat rețeaua de organizații INPEX. Spångberg are o bogată experiență considerabilă în predarea teoriei și practicii. Între anii 2008-2012 a coordonat programul de master în coregrafie al Universității de Dans din Stockholm. În 2011 a fost publicată prima sa carte, “Spangbergianism”. Mårten Spångberg este profesor de dramaturgie și coregrafie la Academia Națională de Arte din Oslo, departamentul de dans și teatru. Mårten Spångberg este artist asociat la Teatrul Black Box din Oslo. Cele mai recente lucrări ale sale – La Substance, but in English, The Internet, Natten și Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre, se bucură de o largă recunoaștere internațională.

*Spectacolul conține nuditate.

EN

06.10.2018 / 20:00

Digital Technology, Mårten Spångberg (Suedia)

Performance / 80 min / WASP Working Art Space and Production / White box

Mårten Spångberg: Digital Technology
With and by: Mårten Spångberg
With a film by James Benning
Supported by The Swedish Art Council, The Swedish Arts Grants Committee
Co-produced by MDT Stockholm, PAF

I don’t want to know what this thing is all about. A little trip that I do with the audience. Together we can perhaps figure out what’s between the lines and move on in small dances, a bunch of objects that animate themselves in companionship with me. It’s a little like talking about a book that we all read but really long ago and remember different things and now they are played again, in front of us but more inside and there is also a quite slow film. A film – like the piece – that’s there more like the television left on without sound. I like television sets that sit there without anyone looking. I imagine that that’s the time when the TV really enjoys itself, appreciating the images and sequences for what they are not what they show.

I have a friend whose name is Juan Dominquez. It’s a name with really nice flow and in the end we eat ice-cream together without speaking too much. That’s so sweet, to enjoy something really good and in silence. If you wait for a while, it is possible to just show up.

Seven years ago a journey started. An adventure taken up to study the secret life of objects. Does the texture of time transform through living in close proximity with objects; not as tools or souvenirs, not as pets or substitutes for loved ones, but as objects, just objects? There’s more to it than that performativity, it’s just grown a little shy, lately.

Objects withdraw. As one grows older ones future decreased, second by second. At some point the past catches up with ones future. To live with the experience that one’s future lies behind is to cope with loneliness.

Digital Technology is a meditation in the company of objects, a feed of impressions that comes to an end and there we are and it’s nothing special, ok?”

Mårten Spångberg is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works, which have toured internationally. Under the label International Festival, Spångberg collaborated with architect Tor Lindstrand and engaged in social and expanded choreography. From 1996-2005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. He has considerable experience in teaching both theory and practice. From 2008-2012, he directed the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm. In 2011, his first book, Spangbergianism, was published. Mårten Spångberg is professor in dramaturgy and choreography at Oslo National Academy of The Arts, departments of dance and theatre. Mårten Spångberg is associated artist at Black Box teater Oslo, 2017-2018. His more recent works La Substance, but in English, The Internet, Natten and Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre has gained extensive international recognition.

*The performance presents nudity.

Author Description

admin

Join the Conversation