Dragi Ascultători Wanda Mihuleac & Marilena Preda Sânc (Franța/România)

dragi-ascultatori

RO

17.10.2018 / 20:00
Conferință-dialog / 90′ / Muzeul Național al Literaturii Române

A  existat artă alternativă sau au fost organizate evenimente în spații neconvenționale în România, înainte de 1989?

Răspunsurile fac referire la caracterul colectiv al acțiunilor furtive din România, în perioada 1974-1990, și Franta, în intervalul 1989 – 2018, vorbind despre însemnătatea expresiei „viitorul este colectiv”, în opoziție cu caracterul individualist al artistului-produs al societății socialiste sau capitaliste.

Se conturează astfel portretul artistului, plecând de la rolurile pe care le poate interpreta în activitatea sa: artistul – creator de evenimente versus artistul curator, artistul conceptual versus artistul contextual, artistul în spațiul public versus artistul izolat.


Wanda Mihuleac este artist vizual, pictor, gravor și editor de origine română, stabilită la Paris. Desenează de la o vârstă fragedă și a studiat la Universitatea Națională de Arte din București (1964-1970) și din Paris (Pantheon-Sorbonne, 1993-1994). În 1988 a fost bursieră a Ministerului Culturii din Franța la Cité Internationale des Arts. A câștigat numeroase premii la bienale internaționale și distincții atât în România, cât și în Franța.

Începând din 1973, a realizat 28 de expoziții solo în galerii și muzee din întreaga lume, inclusiv în Paris, Marsilia, București, Timișoara, Atena, Geneva, Roma, Milano, Tokyo și New York. În 1996, a creat TranSignum, editură care publică ediții limitate și cărți de colecție, însoțite de gravuri, fotografii și lucrări originale.


Marilena Preda Sânc este un artist interdisciplinar, profesor la Universitatea Națională de Arte din București.

Din 1980, opera sa a fost prezentată la nivel internațional în muzee, festivaluri, conferințe, simpozioane, emisiuni și galerii.

Integrând formele tradiționale de artă și new media, lucrările sale vizualizează și investighează corpul/mintea/sufletul/comportamentul în raport cu natura și spațiul social/politic și reprezentativ. Opera sa explorează problemele feminismului ca gen/vârstă și femeia ca lider într-o notă eco-feministă.


EN

17.10.2018 / 20:00
Dear Listeners
Wanda Mihuleac and Marilena Preda Sânc (France/Romania)
A dialogue-conference / 90′ / National Museum of Romanian Literature

Was there ever an existing alternative art current or events taking place in unconventional spaces in Romania, before 1989?

The answers refer to the collective character of the stealthy actions in Romania during 1974 – 1990 and France between 1989 – 2018, speaking about the meaning of the expression „the future is collective” in opposition to the individual character of the artist-product of social or capitalist society.
So, in this way, the artist’s portrait is outlined, starting from the roles he can play in his work: the artist – creator of events versus the curator artist, the conceptual artist versus the contextual artist, the artist in public space versus the isolated artist.


Wanda Mihuleac is a Romanian visual artist, painter, engraver and editor, established in Paris. Drawing from a young age, she studied at the National Arts University of Bucharest (1964-1970) and Paris (Pantheon-Sorbonne, 1993-1994). In 1988 she received a scholarship from the French Ministry of Culture at Cité Internationale des Arts. She has won numerous awards at international biennials and awards both in Romania and in France.

Since 1973, Wanda Mihuleac has realized 28 solo exhibitions in galleries and museums around the world, including Paris, Marseilles, Bucharest, Timisoara, Athens, Geneva, Rome, Milan, Tokyo and New York. In 1996, she created TranSignum, a publishing house that publishes limited editions and collection books, accompanied by engravings, photos and original works.


Marilena Preda Sanc is an interdisciplinary artist, Professor at National University of Arts in Bucharest.

From 1980 her work has been presented internationally at museums, festivals, conferences, symposiums, broadcast venues and galleries.

Integrating the traditional forms of art and the new media arts, her art works visualize and investigate the body/mind/soul/behavior in relation to nature and social/political and representational space. Her art work explores the feminism problematic as gender/ageism and the woman as a leader in an eco-feminism key.

Author Description

admin

Join the Conversation