FILME de dans

RO

19.10.2018 / 20:45
Producții 4Culture & WASP Studios, 2017
WASP Working Art Space and Production / Media room

Butterfly effect, 10’06’’, 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept, text și coregrafie: Elena Copuzeanu
Suport tehnic: Vlad Onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Căpitănescu
Textele includ întâmplările autobiografice ale lui Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela Graur și alții.

Producție: eXplore festival, Asociația 4Culture și WASP Studios
Producție realizată cu sprijinul Life Long Burning, proiect finanțat prin Programul Cultura al Uniunii Europene
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Parteneri: Centrul de Fotografie Contemporană, Iași (RO), Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design

UNBOXING, 11’11’, 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Vlad Benescu
Suport tehnic: Vlad Onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Căpitănescu

Producție: WASP Studios & Asociația 4Culture
Producția realizată în cadrul programului cultural GROWASP 2017
Acest proiect este finanțat în cadrul Progamului cultural “Bucuresti Oraș participativ” de Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Parteneri: Centrul de Fotografie Contemporană, Iași (RO), Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design

SOFT, 8’51’’, 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Elena Copuzeanu
Suport tehnic: Vlad Onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Căpitănescu
Producție: WASP Studios & Asociația 4Culture
Producția realizată în cadrul programului cultural GROWASP 2017
Acest proiect este finanțat în cadrul Progamului cultural “Bucuresti Oraș participativ” de Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Parteneri: Centrul de Fotografie Contemporană, Iași (RO), Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design

What kind of mixt are you?, 12’22’’, 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Maria-Elisabeta Trefaș
Suport tehnic: Vlad Onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Căpitănescu
Producție: WASP Studios & Asociația 4Culture
Producție realizată în cadrul programului cultural GROWASP 2017
Acest proiect este finanțat în cadrul Progamului cultural “Bucuresti Oraș participativ” de Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București – ARCUB
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele.
Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Parteneri: Centrul de Fotografie Contemporană, Iași (RO), Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design

EN

DANCE FILMS
Butterfly effect, 10’06’’, 2017

A film by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde.
Concept, text and choreography: Elena Copuzeanu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Capitanescu
The texts includes autobiographical stories of Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela Graur and others.

Production: eXplore festival, 4 Culture Association and WASP Studios
Production realized with the support of Life Long Burning project, Culture Programme of The European Union
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

Cultural project financed by The Ministry of Culture and National Identity
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and Design

Unboxing, 11’11’’, 2017
A film by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept and choreography: Vlad Benescu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Capitanescu
Production: WASP Studios & 4 Culture Association
Production realized within the cultural program GROWASP 2017
This project is financed in the frame of the Cultural Program “Bucharest Participatory City” by the Bucharest County Hall through the Cultural Center of Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and Design

SOFT, 8’51’’, 2017
A film by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept, text and choreography: Elena Copuzeanu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Capitanescu
Production: WASP Studios & 4 Culture Association
Production realized within the cultural program GROWASP 2017

This project is financed in the frame of the Cultural Program “Bucharest Participatory City” by the Bucharest County Hall through the Cultural Center of Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and Design

What kind of mixt are you?, 12’22’’, 2017
A film by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept, text and choreography: Maria-Elisabeta Trefas
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea Capitănescu

Production: WASP Studios & 4 Culture Association
Production realized within the cultural program GROWASP 2017
This project is financed in the frame of the Cultural Program “Bucharest Participatory City” by the Bucharest County Hall through the Cultural Center of Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), ”George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and Design

Author Description

admin

Join the Conversation