Marilena Preda Sânc: ECO PUBLIC ART în ROMÂNIA

Marilena

for English, please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 12.10.2019 // Centrul Cultural palatele Brancovenesti, Mogosoaia
11:00 – 14:00
Marilena Preda Sanc: ECO PUBLIC ART în ROMÂNIA
Bejenaru Matei: SITUAȚII / Proiecte personale performative în spațiul public
Prelegeri și dialog cu publicul / lectures and dialogue with the audience
Intrarea liberă / Free entrance

ECO PUBLIC ART în ROMÂNIA
Marilena Preda Sânc, Prelegere și dialog cu publicul

Thinking with nature / A gândi cu / alături / pentru natură înseamnă a regândi relația om-natură în societatea contemporană. Poluarea mediului și deteriorarea calității vieții, datorate unui consumism exagerat și unor geopolitici economice / militare agresive, i-au determinat pe mulți artiști să realizeze lucrări de Eco Art centrate pe relația om-natură – casă / oraș, ca loc al locuirii, contribuind astfel la conştientizarea necesităţii unei interacţiuni responsabile a omului cu mediul înconjurător și la modelarea unui spațiu existențial spiritual și etic / a moral spiritual living space.

Marilena Preda Sânc este o artistă interdisciplinară, prof.univ.dr. la Universitatea Națională de Arte din București. Din 1980, lucrările sale au fost prezentate la nivel internațional, în muzee, festivaluri, conferințe, simpozioane, spații expoziționale și galerii.

Integrând formele tradiționale de artă și new media, operele ei vizualizează și investighează corpul / mintea / sufletul / comportamentul în raport cu natura și spațiul social / politic și reprezentativ. Opera sa explorează problematica feminismului ca gen / vârstă și femeia ca lider într-o notă eco-feministă.

Și-a expus lucrările artistice în numeroase expoziții naționale și internaționale, festivaluri și a luat parte la rezidențe (Kulturkontakt Vienna, Franklin Furnace, N.Y.). Videoclipurile, picturile, desenele, instalațiile și intervențiile sale în fotografie se află în muzee sau colecții private, precum: Muzeul Național de Artă Contemporană, București MNAC; Arhitekturni Muzej Ljubljana; Kunsthalle, Nürnberg; Albertina Art Collections, Vienna.

SITUAȚII / Proiecte personale performative în spațiul public
Matei Bejenaru, Prelegere și dialog cu publicul

Autorul își va prezenta o serie de proiecte artistice performative realizate în anii 2000, având ca temă principală migrația românească și consecințele complexe la nivel socio-politic și cultural. Printre proiectele descrise, amintim Împreună/Together, realizat în 2007 la Tate Modern, Londra, Cezme, Bienala de la Tirana din 2003, sau Strawberry Fields Forever, CCCB Barcelona în 2002.

Matei Bejenaru este artist vizual și profesor de fotografie și artă video la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași. Este fondator și director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iași (între 1997 și 2008). În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video și performance-uri, el investighează politici de reprezentare în fotografia și filmul documentar social, metode interdisciplinare de generare a proiectelor artistice hibride, care importă elemente de limbaj din alte medii precum muzică, teatrul performativ ori poezie.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural palatele Brancovenesti, Mogosoaia, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

EN

▪️ 12.10.2019 // Brancovenesti Palaces Cultural Center, Mogosoaia
11:00 – 14:00
Lectures and dialogue with the audience

ROMANIAN ECO PUBLIC ART
Marilena Preda Sânc

Thinking with / for nature means rethinking the human-nature relationship in the contemporary society. The pollution of the environment and the deterioration of the quality of life, due to exaggerated consumerism and aggressive economic / military geopolitics, have led many artists to create Eco Art works centered on the human-nature relation – home / city, as a place of living, thus contributing to the awareness of the need for a responsible human interaction with the environment and to the modeling of a moral spiritual living space.

Marilena Preda Sanc is an interdisciplinary artist, Professor at National University of Arts in Bucharest. From 1980 her work has been presented internationally at museums, festivals, conferences, symposiums, broadcast venues and galleries.

Integrating the traditional forms of art and the new media arts, her art works visualize and investigate the body / mind / soul / behavior in relation to nature and social / political and representational space. Her art work explores the feminism problematic as gender / ageism and woman as leader in an eco-feminism key.

She exhibited her art work in many national and international exhibitions, festivals and took part in residencies (Kulturkontakt Vienna, Franklin Furnace, N.Y.). Her videos, paintings, drawings, installations, interventions on photography are in museums or private collections such as: The National Museum of Contemporary Art, Bucharest MNAC; Arhitekturni Muzej Ljubljana; Kunsthalle, Nürnberg; Albertina Art Collections, Vienna.

SITUATIONS / Performative personal projects in the public space
Matei Bejenaru

The author will present a series of performative artistic projects realized in the 2000s, focused on the theme of the Romanian migration and the complex consequences on socio-political and cultural levels. Among the projects described, we mention Together, realized in 2007 at Tate Modern, London, Cezme, the Tirana Biennale in 2003, or Strawberry Fields Forever, CCCB Barcelona in 2002.

Matei Bejenaru (b. 1963) is a visual artist and professor of photography and video art at “George Enescu” National University of Arts Iasi. He is the founder and artistic director of Periferic Biennial for Contemporary Art in Iasi (between 1997 and 2008). In his latest projects, through photographs, video and public performances, he examines the politics of representation in documentary photography and film and methods of generation of hybrid art projects at the confluence between visual arts, poetry, experimental music and scientific research.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation