Mårten Spångberg: 46

Marten Spangberg 46

for English, please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 14.09.2019 // Secret location, Bucharest
15:00 – 15:30
Mårten Spångberg: 46
Dans contemporan (Contemporary dance) / solo performance
Intrarea liberă / Free entrance
Rezervări / Reservations: contact@waspmagazine.com

Cu participarea și realizat de: Mårten Spångberg
Director repetiții: Sidney Barnes
Programare digitală și AI: Heiko Göltzer

Dacă lucrurile abstracte pot exista, ca un zvon, o imagine .jpeg stocată pe un hard drive, zeița hindusă Parvati sau inexistența dintr-o sticlă pe jumătate goală, cine poate susține că dansul nu poate exista, genera o formă de autonomie sau, pur și simplu, o viață proprie?

46 este o cercetare continuă asupra existenței autonome a dansului, exprimată ca o serie de performance-uri în care a dansa este un mijloc de a forma legături cu dansul. A dansa sau a fi dansat de un dans care are propria existență implică încuviințarea unei agenții de dans. A aborda sau a avea grijă de un astfel de dans presupune o nouă gândire și deschiderea față de posibilitatea unor forme alterate de experiență.

46 este prezentat în parcuri, natură sau spații semi-publice, precum biserici, muzee și biblioteci.

Inspirat de materialismul contemporan, fizica cuantică, estetica reprezentată prin Emoji-uri, AI și dansul urban, 46 are scopul de a submina modurile dominante de compoziție și formațiuni de reprezentare, urmărind să genereze spații pentru posibilitatea apariției de practici comune.

Materialul din 46 a fost dezvoltat de către performeri în cadrul proiectelor recente ale lui Marten Spangberg, de la „The Internet” până la „Culture”. Mulțumiri Tamarei Alegre, lui Simon Asencio, Sidney Barnes, Liza Baliasnaja, Linda Blomqvist, Renée Copraij, Emma Daniel, Christine De Smedt, Misha Downey, Mette Edvardsen, Hana Lee Erdman, Adriano Wilfert Jensen, Sandra Lolax, Mark Lorimer, Sarah Ludi, Moya Michael, Clinton Stringer, Louise Dahl, Rebecka Stillman, Hanna Strandberg, Else Tunemyr, Alexandra Tveit.

46 este un spectacol de dans creat în contextul Skymningen, susținut de Consiliul Suedez de Artă, și face parte din proiectul Vandrare/Håp, susținut de Consiliul Norvegian de Artă.

Coregraful suedez Mårten Spångberg (n. 1968) locuiește și lucrează în Bruxelles și Stockholm. Interesul său principal este dansul într-un domeniu extins, lucru pe care l-a abordat prin practica experimentală într-o varietate de formate și expresii. Este activ pe scenă ca performer și creator din 1994, iar din 1999 și-a creat propriile coregrafii, de la solo-uri la lucrări de mare amploare prezentate în turnee internaționale. În cadrul Festivalului Internațional, Spångberg a colaborat cu arhitectul Tor Lindstrand, implicându-se în coregrafia socială. Din 1996 până în 2005, a organizat și curatoriat festivaluri suedeze și internaționale, iar în 2006 a inițiat rețeaua de organizații INPEX. Spångberg are o experiență considerabilă în predarea teoriei și practicii. În perioada 2008 – 2012, a coordonat programul de masterat în coregrafie al Universității de Dans din Stockholm. În 2011, a fost publicată prima sa carte, intitulată Spangbergianism.

Mårten Spångberg este profesor de dramaturgie și coregrafie la Academia Națională de Arte din Oslo, departamentele de dans și teatru. Este artist asociat la Teatrul Black Box din Oslo, 2017 – 2018. Cele mai recente lucrări ale sale – La Substance, but in English, The Internet, Natten și Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre – se bucură de recunoaștere internațională.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic al României – Muzeul Național de Geologie, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//

eXplore festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 14.09.2019 // Secret location, Bucharest
15:00 – 15:30
Mårten Spångberg: 46

With and by: Mårten Spångberg
Rehearsal director: Sidney Barnes
AI and programming: Heiko Göltzer
Duration: 15 minutes

If abstract things can exist, such as a rumour, a jpeg stored on a hard drive, the Hindu goddess Parvati or the nothingness in a half empty bottle. What says that dance can not exist, generate some form of autonomy or simply a life of its own?

46 is an ongoing research into the autonomous existence of dance, expressed as a series of performances where dancing is a means of forming bonds with dance. To dance or be danced by a dance that has its own existence implies to grant dance agency. To approach or care for such a dance requires a new mind-set and opens for the possibility for altered forms of experience.

46 is presented in parks, nature or in semi-public spaces such as churches, museums and libraries.

Inspired by contemporary materialism, quantum-physics, emoji aesthetics, AI and urban-dance, 46 aims undermine dominant modes of composition and formations of representation, aiming at producing places for the possibility of shared practices to emerge.
The material in 46 was developed by the performers in Mårten Spångberg later work from “The Internet” to “Culture”. Thanks to Tamara Alegre, Simon Asencio, Sidney Barnes, Liza Baliasnaja, Linda Blomqvist, Renée Copraij, Emma Daniel, Christine De Smedt, Misha Downey, Mette Edvardsen, Hana Lee Erdman, Adriano Wilfert Jensen, Sandra Lolax, Mark Lorimer, Sarah Ludi, Moya Michael, Clinton Stringer, Louise Dahl, Rebecka Stillman, Hanna Strandberg, Else Tunemyr, Alexandra Tveit.

46 is a dance created in the context of Skymningen supported by The Swedish Art Council.

46 is part of the project Vandrare/Håp supported be The Norwegian Art Council.

Mårten Spångberg (b. 1968) is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works, which have toured internationally. Under the label International Festival, Spångberg collaborated with architect Tor Lindstrand and engaged in social and expanded choreography. From 1996 – 2005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. He has considerable experience in teaching both theory and practice. From 2008 – 2012, he directed the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm. In 2011, his first book, Spangbergianism, was published.

Mårten Spångberg is professor in dramaturgy and choreography at Oslo National Academy of The Arts, departments of dance and theatre. Mårten Spångberg is associated artist at Black Box teater Oslo, 2017-2018. His more recent works – La Substance, but in English, The Internet, Natten and Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre – have gained extensive international recognition.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, Revista Arta, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitivă

Photo credit: Mårten Spångberg

Author Description

admin

Join the Conversation