Mugur Grosu: Dead poets high society / Cerul poeților dispăruți

Mugur

for English, please scroll down

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 28.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București
19:30 – 21:30
Mugur Grosu: Dead poets high society / Cerul poeților dispăruți
Art installation, performance, poemusic
Bilete/Tickets: www.mystage.ro,
https://eventbook.ro/other/bilete-explore-dance-festival-14-cerul-poetilor-disparuti

„Cerul poeților dispăruți” este o instalație cinetică suspendată, realizată din circa 150 ambalaje PET reciclate, decupate și îndoite astfel încât să alcătuiască imaginea stilizată a unor păsări / cărți transparente. Pe acestea sunt lipite folii autocolante, printate cu textele a 22 de poeți contemporani recent dispăruți, în ultimul sfert de veac – unii foarte iubiți / cunoscuți, alții emergenți / subversii / prea puțin cunoscuți.

Instalația este completată de un performance cu muzică live, improvizații și recitative din textele celor 22 de autori. Mugur a mai pus în scenă proiecte similare (dar cu propriile texte) la diverse ediții ale Festivalului Internațional de Poezie București sau ale festivalului Dobrojazz. În luna noiembrie 2019, el a fost invitat să susțină un performance de poezie, muzică & video art în deschiderea festivalului fEastTheatre din Londra.

Mugur Grosu aduce împreună poezia, arta și muzica într-o formulă sincretică, prin instalații și prin performance, dincolo de clișee. Scriitor şi artist născut în Constanța și stabilit în București, a învățat să înoate și să cânte la pian înainte de-a învăța să scrie și să citească: la 5 ani lua primele lecții de pian și începea să frecventeze clubul de jazz al lui Harry Tavitian – care avea să-i devină mentor și prieten.

A publicat 6 cărți de poezie și literatură experimentală și e prezent în 20 de antologii, dintre care 3 internaționale. Începând din 1993, a expus în varii galerii de artă, muzee și spații publice.

În ultimii ani, s-a întors la prima pasiune, ca performer în proiecte experimentale ce combină muzica și literatura, inițial cu propria trupă Upanishadows (http://upanishadows.independent.ro), apoi în diverse proiecte colective sau solo.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul programului de rezidențe Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, ce susține dezvoltarea scenei de dans contemporan și a performance-ului în Europa, precum și dezvoltarea publicului. Programul multianual este coordonat și implementat de o rețea formată din 11 parteneri europeni, asociații, companii și case de producție: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) și MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe este un proiect multianual co-finantat de Uniunea Europeană – Programul Europa Creativă.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București– , Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//

eXplore festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

▪️ 28.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, Bucharest
19:30 – 21:30
Mugur Grosu: Dead poets high society
Art installation, performance, poemusic

Dead poets high society represents a kinetic installation which is suspended, made of about 150 recycled, cut and bent PET packages so as to form the stylized image of transparent birds / books. Transparent sticker sheets are glued on these, which are printed with the texts of 22 recently disappeared contemporary poets, in the last quarter of the century – some very beloved / known poets, others emerging / subversive / little known.

The installation is complemented by a performance with live music, improvisations and recitative texts, written by the 22 authors. Mugur has previously staged similar projects (but with his own texts) at various editions of the Bucharest International Poetry Festival or the Dobrojazz festival. In November 2019, he was invited to present a performance of poetry, music & video art at the opening of the fEastTheatre festival in London.

Mugur Grosu brings together poetry, visual arts and music in a syncretic formula, through art installations and performances, beyond clichés. Writer and artist, born in Constanta and living in Bucharest, he learned to swim and play the piano before writing and reading: at the age of 5, he had his first piano lessons and jazz auditions at Harry Tavitian’s club, the famous Romanian jazzman who later became his mentor and friend.

He published 6 books of poetry and experimental literature and has been featured in 20 anthologies, out of which 3 international. Since 1993, he has had exhibitions in various art-galleries, museums or public spaces.

In the last years he returned to his first passion, as a performer in experimental projects, blending music and spoken word, initially with his own band Upanishadows (http://upanishadows.independent.ro), then in various collaborative and solo projects.

The project was developed within Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe residency program, which sustains the contemporary dance and performance scene in Europe.

The multiannual programme is coordinated and implemented by a network of 11 European organizations, associations, companies and production houses: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) and MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance is a multi-annual project co-financed by The European Union – Creative Europe Programme.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation