PURE / An immersive performative installation – Christian Bakalov

PURE / An immersive performative installation – Christian Bakalov

7.10.2017
14:00 – 21:00
WASP – Working Art Space and Production

Concept, interpretare, muzică : Christian Bakalov
Asistent: Tatyana Petrova
Producție: ArtEast Foundation
Co-producție: workspacebrussels , WP Zimmer
Cu sprijinul: Station (Belgrade)
Prezentare finală în cadrul Life Long Burning – Wild Cards, în cooperare cu Workspace Brussels

EN

PURE is an immersive performative installation that investigates the influence of imagination and narratives on our perception of reality and their impact on the relations that compose « Me » and the « others things ».
Guided on a parcours made of permanent situations and latent visual compositions, the audience activates these living pictures simply by incorporating their physical presence into it . With each personal background and history coming into play, visitors are invited to explore the various ways by which we design our reality, ranging from how we choose to construct an image, to our more unconscious hopes, fears or desires.
PURE is the second part of a trilogy inspired by Spinoza’s concept of Eternity and is closely linked to birth and death. Swaying between visual arts and performance, PURE generateinteractions between bodies and objects and creates situations in which the audience, the performers and the installations has
equal function into a common art object.
PURE is a collective ritual that gauges the essence of our human condition through an experience of heightened intimacy and inescapable intensity .

After studying at the Ballet School of Sofia Opera in Bulgaria, Christian Bakalov began his dance career in France. We know him especially as a performer of Ivo Dimchev and Jan Fabre. He has also participated in productions by Robert Wilson, Jérôme Bel, Miet Warlop and Florentina Holzinger & Vincent Riebeek. Since 2009 he lives and works in Brussels where he participates in the opening of the independent performance space Volksroom directed by Ivo Dimchev. In 2014 he began developing with his first performative installation BRIGHT in which the public plays the main role. Blurring the boundaries between performative action and installation, Bakalov develops a series of methods to introduce the audience into a parallel universe by addressing them one-on-one through different senses.

RO

PURE este o instalație performativ imersivă care investighează influența imaginației și a narațiunilor asupra percepției noastre asupra realității și impactul lor asupra relațiilor compuse din «Eu» și “celelalte lucruri”.
Ghidat pe un parcurs format din situatii permanente si compozitii vizuale latente, publicul activează aceste imagini vii prin simpla încorporare a prezenței lor fizice. Cu fiecare context personal și istorie ce intră în joc, vizitatorii sunt invitați să exploreze diferitele moduri prin care ne proiectam realitatea, variind de la modul în care alegem să construim o imagine, la speranțe, temeri sau dorințe inconștiente.
PURE este a doua parte a unei trilogii inspirate de conceptul Eternității al lui Spinoza și este strâns legată de naștere și moarte. Situându-se între artele vizuale și performance, PURE generează interacțiuni între corpuri și obiecte, și creează situații în care publicul, performerii și instalațiile poartă roluri egale în realizarea unui obiect de artă comun.
PURE este un ritual colectiv care măsoară esența condiției noastre umane printr-o experiență de intimitate sporită și intensitate inevitabilă.

După ce a studiat la Școala de balet a Operei din Sofia, Bulgaria, Christian Bakalov și-a început cariera de dans în Franța. Este cunoscut în special ca interpret în spectacolele lui Jan Fabre și Ivo Dimchev. De asemenea, a participat la producții de Robert Wilson, Jérôme Bel, Miet Warlop și Florentina Holzinger & Vincent Riebeek. În 2014 a început să dezvolte prima sa instalație performativă BRIGHT, în care publicul joacă rolul principal. Reducând limitele între acțiunea performativă și instalație, Bakalov dezvoltă o serie de metode pentru a introduce publicul într-un univers paralel, prin abordarea acestora unu-la-unu prin diferite simțuri.

Author Description

admin

Join the Conversation