Sergiu Matiș: Extinction Room (Hopeless.)

Sergiu Matis

 

// for English press down

eXplore festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

20.09.2019 / 19:30
21.09.2019 / 19:30
@ WASP Working Art Space and Production
Bilete disponibile: https://eventbook.ro/other/bilete-explore-dance-festival-14-extinction-room-hopeless

Extinction Room (Hopeless.) / Premiere

Concept și coregrafie: Sergiu Matiș
Cu: Lisa Densem, Sergiu Matiș, Orlando Rodriguez
Instalație sonoră și compoziție: AGF aka Antye Greie
Text: Sergiu Matiș, Mila Pavicevic
Cercetare specii: Philip Ingman
Dramaturgie: Mila Pavicevic
Sunet: Martin Lutz
Înregistrări sonore ale păsărilor de la Biblioteca Macaulay din cadrul Laboratorului de Ornitologie Cornell și Fundația Xeno-canto
Management producție: Asociația 4Culture
Finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național România, Institutul Cultural Român, Festivalul Internațional de Artă Europalia, Bruxelles
O producție Sergiu Matiș. Finanțată de Fondul Cultural Capital Berlin, Departamentul Senatului pentru Cultură și Europa din Berlin
Co-produs de: Asociația 4Culture, WASP Studios, ICI-CCN de Montpellier – Occitanie, ca parte a programului Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, sprijinit de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, Centrul de Artă Dramatică Zagreb și Art Workshop Lazareti din Dubrovnik
Cu sprijinul: the NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Extinction Room (Hopeless.) este o instalație audio performativă, alcătuită din înregistrări sonore ale unor specii de păsări dispărute sau pe cale de dispariție. Lucrarea explorează ideea de natură în societatea occidentală și reprezentarea acesteia în produse artistice și culturale, într-un moment în care specialiștii de mediu ne-au dat permisiunea de a ne panica.

Publicul va fi ghidat printr-un peisaj sonor dezvoltat în colaborare cu compozitoarea AGF (aka Antye Greie). Protagoniștii vor povesti cum aceste specii au dispărut, în timp ce ascultăm chemările, strigătele și cântecele lor din difuzoarele care atârnă în spațiu ca niște cuști. Narațiunile despre dispariția păsărilor se vor împleti cu miturile, legendele și tradițiile despre ele. Cântece și dansuri folclorice vor fi reamintite și reanimate. Încărcătura emoțională va fi augmentată de performeri, care îi vor îndruma pe vizitatori prin aceste experiențe traumatizante.

Primul stadiu din Extinction Room (Hopeless.) a fost prezentat în iunie 2019 la Art Radionica Lazareti, în Dubrovnik. După prezentarea proiectului la Berlin, în august și premiera la eXplore festival, în București (WASP Working Art Space and Production) și Craiova (27 septembrie, Muzeul de Artă), Sergiu Matiș a fost comisionat de Festivalul Europalia România să prezinte o versiune audio performativă în premieră a Extinction Room (Hopeless.) la BOZAR Bruxelles, în cadrul expoziției Brâncuși: Sublimarea formei, în octombrie 2019. Lucrarea va fi ulterior prezentată în septembrie 2020, la Berlin, în cadrul Tanznacht.

Sunetele păsărilor sunt utilizate prin amabilitatea Bibliotecii Macaulay din cadrul Laboratorului de Ornitologie Cornell și a Fundației Xeno-canto.

Sergiu Matiș este coregraf, născut în Cluj-Napoca, România, în 1981. Locuiește și lucrează în prezent în Berlin, Germania. Practica sa de mișcare – „visible thinking body” -, o metodă de a gândi corpul în mișcare, este la baza spectacolelor sale. Contaminat cu tehnica baletului la o vârstă fragedă în România proaspăt post-comunistă, Sergiu caută acum o nouă virtuozitate. Influențat de diferite tehnologii, revizitează diferite fragmente din istorie, navigând arhivele – atât personale, cât și cele aparținând istoriei dansului occidental. Scrie texte performative pentru spectacolele sale, coregrafiind semnificații și idei, flirtând în acelați timp cu poezia și teoria, la care adaugă o mică doză de obscenitate viscerală și zgomote groovy. Vocea dansează la fel de mult ca și corpul într-un spectacol de Sergiu Matiș.

eXplore festival #14
Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios
Proiect cultural co-finanțat de AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Muzeul Național de Geologie – Institutul Geologic al României, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

Credit foto: Birdcollage1 © Philip Ingman

EN

20.09.2019 / 7:30 pm
21.09.2019 / 7:30 pm
Tickets: https://eventbook.ro/other/bilete-explore-dance-festival-14-extinction-room-hopeless
@ WASP Working Art Space and Production

Extinction Room (Hopeless.)

Concept, choreography: Sergiu Matiș
With: Lisa Densem, Sergiu Matiș, Orlando Rodriguez
Sound installation and composition: AGF aka Antye Greie
Text: Sergiu Matiș, Mila Pavicevic,
Species research: Philip Ingman
Dramaturgy: Mila Pavicevic
Sound: Martin Lutz
Animal recordings from the Macaulay Library at the Cornell Lab of Ornithology and the Xeno-canto Foundation.
Production management: 4Culture Association
Financed by AFCN – The National Administration of Cultural Funds, Romanian Cultural Institute, Europalia Arts Festival Brussels
A Sergiu Matis production.
Funded by the Capital Cultural Fund Berlin, the Berlin Senate Department for Culture and Europe
Coproduced by: 4Culture Association, WASP Studios, ICI-CCN de Montpellier – Occitanie as part of Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, supported by the Creative Europe Programme of the European Union, Centre of Drama Art Zagreb and Art workshop Lazareti Dubrovnik
Supported by: the NATIONALES PERFORMANCE NETZ International Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Extinction Room (Hopeless.) is a performative multi-channel sound installation consisting of recordings of extinct and endangered bird species. It explores the idea of nature in western society and its representation in artistic and cultural products, at a time when climate change specialists have given us permission to panic.

The audience will be guided through a soundscape developed in collaboration with composer AGF (aka Antye Greie). The performers will tell the stories of these species as we listen to their calls, cries and songs from the speakers that hang in the space like cages. The birds’ extinction narratives will interweave with their myths. Folk songs and dances will be brought to life. The emotional load – the sorrow – will be augmented by the performer, who will skillfully guide the visitors through these traumatic experiences of loss.

The first phase of Extinction Room (Hopeless.) was shown in June 2019 at Art Radionica Lazareti in Dubrovnik. Following the Berlin phase it will be presented at eXplore dance festival in Bucharest and at Craiova Art Museum on September 27, then Bozar Brussels, as part of a special commission for Europalia Romania Festival exhibition – Brancusi: Sublimation of form, and back to Berlin for Tanznacht in September 2020. The bird sounds are courtesy of the Macaulay Library at the Cornell Lab of Ornithology and the Xeno-canto Foundation.

Sergiu Matis is a choreographer born in 1981 in Cluj-Napoca, Romania, and now living and working in Berlin, Germany. His movement practice “visible thinking body”, a method of thinking the body in motion, forms the base of his performances. Contaminated with ballet technique at an early age in freshly post-communist Romania, Sergiu now seeks a new virtuosity, learning from machines, scrambling fragments of history, skipping and swiping through archives – both personal or belonging to Western dance history. He writes his own performative texts, choreographing meaning and ideas, flirting with poetry and theory, with a pinch of visceral filth and groovy noises. The voice dances as much as the body in a Sergiu Matis performance.

eXplore festival #14
Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Photo credit: Birdcollage1 © Philip Ingman

Author Description

admin

Join the Conversation