Sun Staniol – Maria Balabaş / Mihai Balabaş / Sorin Păun Randomform / Marina Pîngulescu

Sun Staniol – Maria Balabaş / Mihai Balabaş / Sorin Păun Randomform / Marina Pîngulescu

13.10.2017 / 20:30
Teatrul National I.L.Caragiale Bucureşti – Sala Media

EN

Sun Staniol – is a musical project conceived in the spirit of stylistic fusion. We are experimenting, leaving open space for the influences of the artists we listen to and looking together for the group’s own expression. Sun Staniol performed in festivals such as Train Delivery (Bucharest), Huet urban (Sibiu), Simultan (Timisoara), B-Seite (Germany), Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word, psychedelic etc

Maria Balabaș is a musician and radio moderator. Moderate the Morning crossover broadcast from Radio Romania Cultural and created projects devoted to new forms of radio creation (Sound Generation, How to Know You Are an Artist). In 2014 she was nominated for Prix Europa (Berlin) for the documentary Maria Tanase – Urban Soundtrack for a Divina. He has initiated musical groups such as Avant’n’Gard and Sun Staniol, inspired by improvisation techniques, electronic music, acoustic music techniques. Creates installations generated by artistic interest for the form of field-specific auditory memory.
Mihai Balabaș is a violinist with self-study undergraduate studies and guitar, activating both the symphonic and the underground stage. He is a member of Avant’n’Gard, Bucium and Three Parallels. He has collaborated with artists such as Cătălin Milea, Mircea Florian, Norzeatic, Iordache, Nu & Apa Negru, Marcus Beuter (Germany), Mr Delagare (France), Nik Baertsch Switzerland), Trey Gunn (USA). She signs with her sister, Maria Balabas, sound installations for the French Institute in Bucharest, Czech Center and the Contemporary Dance Festival 2012. He has concerts in Romania, Great Britain and Switzerland. He is currently working on his first solo album.
Sorin Paun aka Randomform began producing electronic music in 2005 and has since created multiple aliases to explore different genres as a DJ, producer and remixer. His plays and remixes have been published on labels and non-labels, he has released custom DJ mixes and has been featured in numerous international radio podcasts and broadcasts. “Displaying extraterrestrial diversions, microscopic attention to detail and oblique movements, and a peculiar vision of future worlds unveils itself, if somewhat subliminally.” “Randomform releases a swarm of insects flying over the radar of experimental electronics. ” [Igloomag.com]
Marina Pîngulescu is a violinist, graduate of the Bucharest National Music University. Her music activity takes place between collaborations with symphonic orchestras (Philharmonic of Pitesti, Râmnicu Vâlcea), jazz musicians (Nik Bärtsch) and rock bands such as The Veil. She received awards and performed in Germany, France, Spain, Italy, Switzerland, Turkey. In the Staniol Sun, Marina Pîngulescu discovers the wild expression of the violin and joins the group in her most personal artistic manner.

RO

Soare Staniol – este un proiect muzical conceput în spiritul fuziunii stilistice. Experimentăm, lăsăm spaţiu deschis pentru influenţe ale artiştilor pe care-I ascultăm şi căutăm împreună expresia proprie a grupului. Soare Staniol a performat în festivaluri precum Train Delivery (Bucureşti), Huet urban (Sibiu), Simultan (Timişoara), B-Seite (Germania), Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word, psychedelic etc

Maria Balabaş este muziciană şi moderatoare radio. Moderează emisiunea Dimineața crossover de la Radio România Cultural și a creat proiecte dedicate noilor forme de creație radiofonică (Generația sonoră, Cum să ştii că eşti artist). În 2014 a fost nominalizată la Prix Europa (Berlin) pentru documentarul Maria Tănase – Soundtrack urban pentru o divă. A inițiat grupuri muzicale precum Avant’n’Gard și Soare Staniol, inspirate de tehnicile de improzivație, muzica electronică, tehnici ale muzicii acustice. Crează instalații generate de interesul artistic pentru forma de memorie auditivă specifică înregistrărilor de teren.
Mihai Balabaş este violonist cu studii universitare şi chitarist autodidact, activând deopotrivă pe scena simfonică şi pe cea underground. Este membru al trupelor Avant’n’Gard, Bucium si Trei Parale, a colaborat cu artisti precum Cătălin Milea, Mircea Florian, Norzeatic, Iordache, Nu & Apa neagră, Marcus Beuter (Germania), Mr Delagare (Franta), Nik Baertsch (Elvetia), Trey Gunn (USA). Semnează împreună cu sora sa, Maria Balabaş, instalaţii sonore pentru Institutul Francez din Bucureşti, Centrul Ceh şi Festivalul de Dans Contemporan Explore 2012. A susţinut concerte în România, Marea Britanie şi Elveţia. În prezent lucrează la primul album solo.
Sorin Păun aka Randomform a-nceput să producă muzică electronică în 2005 și de atunci și-a creat multiple aliasuri pentru a explora diferite genuri în calitate de DJ, producător și remixer. Piesele sale și remixurile au fost publicate la label-uri și netlabel-uri, a publicat mixuri de DJ personalizate și a fost inclus în numeroase podcasturi și transmisiuni radio internaționale. “Displaying extraterrestrial diversions, microscopic attention to detail and oblique movements, a peculiar vision of future worlds unveils itself, if somewhat subliminally. Darkened by fractured beats and moody digital-signal-processing, Randomform releases a swarm of insects flying over the radar of experimental electronics.” [igloomag.com]
Marina Pîngulescu este violonistă, licențiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Activitatea sa de muzician se desfășoară între colaborările cu orchestre simfonice (Filarmonica din Pitești, Râmnicu Vâlcea), muzicieni de jazz (Nik Bärtsch) și cu trupe rock precum The Veil. A primit premii și a concertat în Germania, Franța, Spania, Italia, Elveția, Turcia. În Soare Staniol, Marina Pîngulescu descoperă expresia sălbatică a cântului la vioară și se alătură grupului în cea mai personală ipostază artistică a sa.

Author Description

admin

Join the Conversation