Veda Popovici: Corp în adversitate / Body in Adversity

Veda Popovici

for English, please scroll down

▪️ 11.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, Bucharest
19:30 – 20:30
Veda Popovici: Corp în adversitate / Body in Adversity
Performance lecture // Intrarea liberă / Free entrance

„Corp în Adversitate” investighează condițiile de producție și efectele unei serii de performance-uri ce au avut loc în cadrul unor proteste feministe din 2011 și până astăzi, cum ar fi: De natură inofensivă (SlutWalk 2011), De 8 Martie se Luptă (8 martie feminist, 2016) sau Antrenament (Black Protest 2016). Inițiate / create de Veda Popovici, performance-urile au fost dezvoltate ca răspuns la nevoile mișcărilor feministe locale și internaționale, implicând zeci de activiste, artiste și persoane solidare și au propus o întrupare colectivă, radicală și neapologetică a unei perspective feministe ancorate în contextul local și regional.

„Corp în Adversitate” propune articularea unei metodologii pentru acest tip de performance activist / artistic feminist, intersectând teorie critică, studiul mișcărilor sociale, teorie feministă, metode performative și artistice, analiză iconologică și estetică. O parte din întrebările la care „Corp în Adversitate” va căuta răspunsuri sunt: cum au fost implicate persoane non-artiste în producerea performance-urilor? În ce măsură estetica aleasă a îndepărtat sau a apropiat publicul de tema reprezentată? Prin ce fel de experiență au trecută participantele la performance? Când este oportună includerea unui performance în protest și când nu?

Veda Popovici lucrează ca artistă politică, teoreticiană angajată și activistă locală. Interesele sale străbat aceste câmpuri de acțiune, concentrându-se pe practici decoloniale și feministe și pe posibilitățile materiale ale creării comunalității. Munca sa politică s-a dezvoltat în lupta pentru locuire și prin organizarea comunitară în cadrul cooperativei Macaz, Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire și a Gazetei de Artă Politică. După ce și-a susținut dizertația doctorală despre naționalism în arta anilor 80 din contextul românesc, Popovici a ținut cursuri despre gândire decolonială, naționalism și teorie feministă la Universitatea Națională de Artă din București și Universitatea California Santa Cruz din SUA. Trăiește și lucrează în București.

Credit fotografie: Grigore Popescu

Proiect dezvoltat în cadrul programului de rezidențe Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, ce susține dezvoltarea scenei de dans contemporan și a performance-ului în Europa, precum și dezvoltarea publicului. Programul multianual este coordonat și implementat de o rețea formată din 11 parteneri europeni, asociații, companii și case de producție: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) și MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe este un proiect multianual co-finantat de Uniunea Europeană – Programul Europa Creativă.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al RomanieiMuzeul Național De Geologie, Muzeul De Arta Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

//

eXplore festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

Veda Popovici: Body in Adversity
Performance lecture

Body in Adversity investigates the production conditions and effects of a performance series which took place within some feminist protests from 2011 until today, like Harmless Nature (SlutWalk 2011), On March 8 We Fight (March 8 feminist, 2016) or Drill (Black Protest 2016). Initiated / created by Veda Popovici, the performances have been developed as a response to the local and international feminist movements’ needs involving dozens of activists, artists and solidary people, and proposed a collective, radical and unapologetic embodiment of a feminist perspective, anchored in the local and regional context.

Body in Adversity proposes the articulation of a methodology for this type of an activist/artistic feminist performance, intersecting critical theory, social movements study, feminist theory, performative and artistic methods, iconological and aesthetical analysis. Part of the questions Body in Adversity searches answers for is: how were non-artists involved in the production of the pieces? To what extent has the chosen aesthetics distanced or attracted the audience from the theme represented? What kind of experience did the participants have in the performances? When is it appropriate to include a performance in a protest and when not?

Veda Popovici works as a political artist, engaged theorist and local activist. Her interests permeate these fields of action focusing on decolonial and feminist practices and the material possibilities of creating the commons. Her political work develops on housing struggles and communitarian organizing as part of Macaz cooperative, the Common Front for Housing Rights and the Gazette of Political Art. After finishing her PhD on nationalism in Romanian art of the 1980s, she has taught classes on decolonial thought, nationalism and feminist theory at the National University of Arts in Bucharest and at the University of California Santa Cruz. She is based in Bucharest.

Photo credits: Grigore Popescu

A project developed within Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe residency program, which sustains the contemporary dance and performance scene in Europe. The multiannual programme is coordinated and implemented by a network of 11 European organizations, associations, companies and production houses: 4Culture (RO), danceWEB (AT), ICI-Center Chorégraphique National De Montpellier (FR), Brain Store Project (BG), NDA Slovenia (SI), Stuk (BE), Tala Dance Center (HR), Uferstudios (DE), Veem House for Performance (NL), Workshop Foundation (HU) and MDT Stockholm (SE).

Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance is a multi-annual project co-financed by The European Union – Creative Europe Programme.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Author Description

admin

Join the Conversation