XXXXXXX Ivana Müller (Croația/Franța)

Ivana-Muller-page

RO

Instalație video / 20 min / WASP Working Art Space and Production

Instalația video a fost realizată în anul 2015 ca răspuns la invitația Lisei Alexander/BIOS (Atena), în cadrul Love Letters to a (Post-)Europe, un eveniment curatoriat de scurte lucrări realizate în contextul unei Europe aflate într-o rapidă schimbare și într-un oraș a cărui țară încă mai suportă greutatea austerității.

În limba greacă există mai mult de patru cuvinte pentru Iubire. În urmă cu cinci ani, Europa a intrat într-o criză adâncă, indicând ceva ce a continuat să fie mai profund, „o criză a imaginației sociale”, în care dogma economică „a luat locul discursului public”, potrivit lui Berardi. Acest lucru a marcat începutul revoltei cetățenilor europeni: taberele din Madrid, Atena, Roma, Londra și dincolo. Prezența fizică în spațiul public a confirmat ceva infinit și necuantificabil în sistemul global. Acum pare că am ajuns într-un cerc plin și dogma economică este folosită pentru a provoca schimbarea regimului. Au fost multe dezbateri asupra a ceea ce a fost adoptat în numele Europei în ultimele luni. Participarea artiștilor a fost o expresie a solidarității cu Grecia. Toți cei implicați și-au acoperit cheltuielile, iar artiștii din Atena găzduiesc artiști vizitatori. Toți artiștii au donat un procentaj din încasări către Solidarity for All, o organizație de caritate care lucrează cu cei care se confruntă cu consecințele crizei din Grecia – fie cetățeni, imigranți sau refugiați.

Artiști participanți:

Kate Adams (UK), Demosthenes Agrafiotis (GR), Brian Catling & David Tolley (UK),Tim Etchells (UK), Alec Finlay (UK) performance: Haris Attonis, Wendy Houstoun (UK), Brian Lobel (USA/UK), Georgios Makkas (GR), Kira O’Reilly (IR/UK) performance: Vassiliki Dimou , Erica Scourti (UK/GR), Maria Sideri (GR), Jungmin Song (KR), Yoko Tawada (JP/DE), Cris Cheek (UK), Robin Deacon (UK/USA), Matthew Goulish (USA) performance: Evdokia Delipetrou, Guy Harries (UK), Steven C Harvey (UK), Catherine Hoffmann (UK), Georgios Makkas (GR), Mikhail Karikis (GR/UK), Claire MacDonald (UK), performance: Evangeli Fili, Ivana Müller (HR/FR), Mariela Nestora (GR) and group, Florence Peake (UK), Anna Sherbany (UK), Nikki Tomlinson (UK)

EN

This video was created in 2015 as an answer to invitation of Lisa Alexander/ BIOS (Athens) for Love Letters to a (Post-)Europe, a curated event of short works performed in the context of a rapidly changing Europe and in a city whose country was and still is bearing the brunt of austerity. In the Greek language there are more than four words for Love. Five years ago Europe entered a deep crisis indicating something that ran a lot deeper still, ‘a crisis of social imagination’ in which economic dogma had ‘taken hold of public discourse’ according to Berardi. This also marked the start of Europe’s uprising by its people: the encampments in Madrid, Athens, Rome, London and beyond. The body’s presence in public squares confirmed something infinite and unquantifiable to a global system. Now we seem to have come full circle and economic dogma is being used to inflict regime change. There has been a lot of debate on what has been enacted in the name of Europe over the last few months. Artists’ participation was an expression of solidarity with Greece. Everyone involved was covering his/her own expenses and Athens-based artists are hosting visiting artists. All the artists donated a percentage of the box office to Solidarity for All – a charity working in both a practical and informational way with all those facing the consequences of precarity in Greece – be the citizens, immigrants or refugees.

Participating artists:

Kate Adams (UK), Demosthenes Agrafiotis (GR), Brian Catling & David Tolley (UK),Tim Etchells (UK), Alec Finlay (UK) performance: Haris Attonis, Wendy Houstoun (UK), Brian Lobel (USA/UK), Georgios Makkas (GR), Kira O’Reilly (IR/UK) performance: Vassiliki Dimou , Erica Scourti (UK/GR), Maria Sideri (GR), Jungmin Song (KR), Yoko Tawada (JP/DE), Cris Cheek (UK), Robin Deacon (UK/USA), Matthew Goulish (USA) performance: Evdokia Delipetrou, Guy Harries (UK), Steven C Harvey (UK), Catherine Hoffmann (UK), Georgios Makkas (GR), Mikhail Karikis (GR/UK), Claire MacDonald (UK), performance: Evangeli Fili, Ivana Müller (HR/FR), Mariela Nestora (GR) and group, Florence Peake (UK), Anna Sherbany (UK), Nikki Tomlinson (UK)

Author Description

admin

Join the Conversation